• 444 43 19
  • info@alpbilge.com.tr

Logo Navigator Entegrasyonu

Logo Navigator Entegrasyonu

Logo Navigator Rapor

LOGO ERP Navigator Nasıl bir Ürün?
LOGO ERP Navigator, yönetim karar destek sisteminin bel kemiğini oluşturan bir üründür.
Navigator’e aslında bir zamanlar bahsettiğimiz “Yönetici paketi” de denebilir. Yönetici, diz üstü bilgisayarına EXCEL, Navigator, ve LOGO ERP datalarını alıp, analiz ve planlama çalışmalarını sürdürebilir.
Navigator yaygın kullanımdan çok, ofis otomasyonuna ihtiyaç duyan, hedeflere göre yönetim prensiplerine uyan, uzun ve kısa vadeli planlama yapan, hedef ve başarılarını çeşitli gruplara sunan, düzenli ve modern işletmelerin verimli kullanacağı bir pakettir.
LOGO ERP Navigator nedir ?
LOGO ERP ticari otomasyon paketlerini daha önce kullananların aklına geleceği gibi, modüllere ilişkin raporların tamamı Excel formatında alınabilmekte daha sonra Excel içinden bu raporlar açılarak üzerinde işlem yapılabilmekteydi.
Bu işlem, Ticari paketten Excel’e kurulan bir statik bağlantıdır.
Burada anlatılacak olan Navigator LOGO ERP ve Excel arasında bir bağlantıdır. Diğer ticari paketlerde benzeri olmayan bir özelliktir. Şöyle ki, söz konusu bağlantı dinamik bir bağlantıdır. Aslında bu bağlantı Excel içinden LOGO ERP verilerine doğrudan ulaşmak için yazdığımız DLL (Dynamic Link Library – Dinamik Bağlantı Kütüphanesi) sayesinde kurulur.
LOGO ERP Navigator kurulduktan sonra Excel’e, tüm modüllere ilişkin bilgilere ulaşmaya yarayan fonksiyonlar eklenir. Bu fonksiyonlar değişik parametrelerle çok amaçlı olarak kullanılabilirler. Dinamik bağlantının iki önemli avantajı vardır:
– Bağlantı bir kere kurulur ve LOGO ERP’de yapılan değişiklikler sonucunda tekrar tekrar bağlantı kurmak gerekmez.
– Kurulan bağlantı LOGO ERP’de yapılan değişikliklerden anında etkilenir. Böylece Excel LOGO ERP’nin bir parçasıymış gibi çalışır.
Ne işe yarar ?
Yukarıda da açıklandığı gibi LOGO ERP Navigator sistemini kurduğunuz anda Excel, Ticari sisteminizin bir parçasıymış gibi çalışmaya başlar. Bunun size sağlayacağı olanaklar ve yararlar hayal gücünüzle sınırlıdır.
Bu doküman size nereden başlanacağını göstermek ve geliştireceğiniz yöntemler için fikir vermek amacıyla yazılmıştır. Bu konuyu belirttikten sonra başlıca yararları şu şekilde sıralayabiliriz:
– Malzemeler, müşteriler, satıcılar, siparişler, satışlar ve alımlar, nakit akışı vb. konularla ilgili bütçeleme veya planlama tabloları oluşturabilirsiniz.
– Her modüle ilişkin o andaki gerçek durumu izlemenizi sağlayan özet ve ayrıntılı dağılım ve durum tabloları ve grafikleri hazırlayabilirsiniz. (Örneğin satışların dağılımı, mal dağılımı siparişlerin dağılımı, tahsilatların ve ödemelerin dağılımı, malzeme durumu, cari hesapların durumu, nakit durumu)
– Her modüle ilişkin bütçe rakamları ile gerçekleşen rakamları karşılaştıran tablolar ve grafikler hazırlayabilirsiniz. Böylece hedeflerden ne kadar saptığınızı, verimliliğinizi ölçebilir, kısa ve uzun vadeli tahminler yapabilir, o andaki gerçek durumunuzu değerlendirebilirsiniz.
– Hedeflenen rakamlarla gerçekleşen rakamlar arasındaki farkları sürekli kontrol edebilir, hazırlayacağınız tablolarla sorun çıkaran, hedeflerden sapan durumları ayırdedebilirsiniz. (Belirli kriterlere göre uyarı mesajları yaratabilirsiniz.) Böylece aksaklıklara anında müdahale edebilirsiniz.
– Finansal analiz tekniklerinin tamamını kullanabilir ve analiz tabloları ve grafikleri yaratabilirsiniz. (Yatay analiz (karşılaştırmalı analiz), dikey analiz (Yüzde yöntemi), trend analizi, Oransal analiz yöntemlerini kullanabilirsiniz.)
– Hazırlamış olduğunuz karşılaştırmalı tablolara istediğiniz değerleri girerek senaryolar oluşturabilir, firmanızın değişik koşullardan nasıl etkileneceğini görebilirsiniz.
– Elinizdeki fonksiyonları uygun şekilde kullanarak şu anda programdan aldığınız tüm raporları (bir kaç tanesi dışında) Excel’de oluşturabilirsiniz. Böylece bu raporlar üzerinde istediğiniz gibi şekil değişikliği yapabilir, ek bilgi alanları tanımlayabilirsiniz. İstediğiniz kriterlere göre filtre edebilir, ara toplam vb. hesaplamalar ekleyebilirsiniz. Dolayısıyla kendi firmanızın karakteristik raporlarını oluşturabilir ve sürekli kullanabilirsiniz.
– Son söz olarak unutmayın ki Excel bir tablolama ve grafik programıdır ve tamamen yukarıda anlatılan türden işler için tasarlanmıştır. Bu yüzden aklınıza gelebilecek her türlü grafik ve tabloyu elde edebilirsiniz.

Logo Navigator
Navigator Raporları Tabloların Excel’e Bir kez hazırlanması, Sonrasında Otomatik olarak sürekli güncellenmesi, Navigator Raporları; Navigator Fonksiyonlarından oluşuyor ama yalnızca bu yeterlimi, Hayır veriler saf gelecek ve kullanıcı sürekli müdahale etmek zorunda kalacak, Bizde bu aşamada devreye giriyoruz.
Navigator Raporlarını Otomatikleştiriyoruz, Kullanıcının işlerini kolaylaştırıyoruz, Kullanıcı hatalarını ortadan kaldırıyoruz, zamandan kazandırıyoruz.
Navigatorle Neler Yapabiliyoruz? (Stok, Cari, Fatura, Çek Senet, Banka, Kasa, Genel Muhasebe, Sipariş, Veri Tabanında Bulunan her türlü veriyi Çekebilirsiniz)
Raporlarınızı, Toplam üzerinden, Grup Toplamları Üzerinden yada Detay Liste Şeklinde Alabilirsiniz.
Navigator Fonksiyonlarını Türkçeleştirdik. Fonksiyonları bilmek zorunda değilsiniz. Örnek: STOK KODU Yazdığınızda, Program Otomatik olarak STOK KODU Satırının Altına iki satır Formüle edecek, diğer bilgilerde aynı şekilde yan yana başlıklar yazılarak devam edecek, STOK AÇIKLAMASI, ALIŞ MİKTA vs.
Raporlarımız Hazırlandıktan Sonra, Yeni Kartlar Eklenmiş Olabilir.( Stok, Cari, Kasa, Banka, Hizmet Kartları, Hesap Plan Kartları) Bu satırları bir kez dosyaya kaydettikten sonra, Program satırları kontrol eder ve eklenmesi gereken yeni satır varsa ekler, fazla satırları siler.
Otomatik Kaydeder, İsteğe bağlı olarak sayfayı Rapor çalıştığı esnada küçültür.
Rapor Filtreleri: Rapor Filtrelerini de bilmek zorunda değilsiniz. Filtre sayfasında Mouse sağ tırnağına basıldığında Filtre bilgileri gelir ve kullanmak istediğiniz kriterleri seçebilirsiniz.
Örnek Stokla ilgili Rapor hazırlayalım, Stok Durum Rapor olsun, Toplam Kart sayımız 2500 olsun, Fakat hareket gören kart sayımız 1500 olsun, 1000 Kart boş yere yer kaplayacak, zaman harcanacak, Burada, Kendi yazığımız, Artı Fonksiyonlar devreye girer, Yalnızca Hareket Gören Kartları Getiren KODGET Fonksiyonu kullanıldığında Hareket gören kartların Kodlarını getir.
Navigatorle istediğiniz her türlü raporu hazırlayabiliriz, ister detaylı, isterseniz detaysız Toplam rakamları, Detaylı olarak, Stok Ekstresi, Sipariş Satır, Fatura Satır, Bordro Satırları, Banka Hareketleri, Kasa Hareketleri, Cari Ekstresi, Günlük Hareket Dökümü vs. Sizin hayal gücünüzle sınırlıyız.
Excel Üzerine İstediğiniz Her Türlü Kompleks Rapor Tasarımı Yapılır.
Personelinizin Günlük hazırlamış olduğu ve zaman kaybettiği raporları saniyeler içinde alabilirsiniz.
Örnek 1: Gün içerisinde yapılan tüm hareketleri tek bir sayfada detaylı bir şekilde görmek istiyorsunuz.
1.Kasaya ne kadar para girmiş, kimlerden gelmiş, ne kadar para çıkmış. Önceki günden devri, ertesi güne devreden.
2.Banka hesabınıza ne kadar para girmiş, kimlerden gelmiş, ne kadar para çıkmış. Önceki günden devri, ertesi güne devreden.
3.Kimlere fatura kesmişsizin , ünvanı, tutarı, kdv, belge no, iskonto vs.
Örnek 2: Bugün benim ödemelerim neler yada tahsilatlarım neler.
1.Hangi faturalarım ödenecek, Günlük, Haftalık, Aylık, Detaylı bilgisi (Fatura Tarihi, Fat. No, Tutarı, Cari, Telefon vs)
2.Hangi çeklerim var, vadeleri tutarı, diğer bilgileri vs

You must be logged in to post a comment.

error: Alp Bilge Yazılım