• 444 43 19
  • info@alpbilge.com.tr

Tuzla Bilgisayar-ERP Entegrasyon Süreçleri

Logo ürünlerini ve 3.Parti Yazılım Kullanan Firmalar için GİB ile e-Fatura Aktarım Süreci

Logo ürünlerinin yanı sıra sektörel uygulamalar ve 3.parti yazılımları kullanan firmalara yönelik GİB e-fatura entegrasyonu sağlamak amacıyla e-fatura süreç akışı da ayrıca sunulmaktadır.
Satış Faturası:

surec1

surec1


3.parti uygulamalar ile Logo ürünlerinin konuşmasını sağlamak amacıyla AryaCon DB uygulamasına ihtiyaç duyulur. 3.parti ERP veya sekötrel uygulamalardan AryaCon DB üzerinden satış faturaları Logoya aktarılır. Logo Connect e-fatura üzerinden satış faturaları GİB’e bildirilir. Müşteri GİB portalından e-faturayı almış olur.
Satın alma Faturası
ERP Entegrasyon Süreçleri 2
surec2

surec2

reçleri 2
Tedarikçiden GİB’e düşen satınalma faturaları LogoConnect üzerinden e-Lift uygulamasına aktarılır. e-Lift üzerinden 3.parti yazılımlara satınalma faturaları aktarılır. Aynı zamanda, LogoConnect e-fatura üzerinden satınalma faturları Logo’ya da aktarılabilir.

3.Parti Yazılım Kullanan Firmalar için GİB ile e-Fatura Aktarım Süreci
3.parti yazılımlar için LoGo Connect e-Fatura uygulaması kullanılarak GİB ile iletişim sağlanması mümkündür. Logo Connect ürünü üzerinde GİB ile iletişim kurulması için gerekli ara uygulama katmanları hazı hale getirilmiştir.
Satış Faturası:
a1
a1
3.parti yazılımlardan gelen Satış faturaları e-Lift uygulamasına aktarılır. E-Lift üzernde e-fatura görüntülenir. E-Lift üzerinde hazırlanan satış faturaları Logoconnect e-fatura uygulamasına iletilir. LogoConnect e-fatura uygulamasında satış faturaları mühürlenir, zarflanır ve paket haline geitrilip GİB’e iletilir. Müşteriye e-fatura iletilmiş olur.
Satınalma Faturası:
a2

a2

a2


Tedarikçiden GİB’e iletilen satınalma faturası LogoConnect uygulamasıdan e-Lift uygulamasına aktarılır ve e-faturalar görüntülenir. e-Lift uygulaması ile satınalma faturaları üzerinde ihtiyaç duyulan çalışma ve kontroller yapılarak 3.parti uygulamalara aktarılması sağlanır.

error: Alp Bilge Yazılım