E-fatura ve Balama S羹reci | Tuzla Go3 Destek|0216 375 0368

E-fatura ve Balama S羹reci

T覺ger 3 E Fatura Destek

E-Fatura destek,E-Fatura destek fatih,E-Fatura destek pendik,E-Fatura destek irinevler,E-Fatura destek bayrampaa,E-Fatura destek kavac覺k,E-Fatura destek beykoz,E-Fatura destek emin繹n羹 Logo e-Fatura Mobile Gerek Android gerekse iOS cihazlarda 癟al覺abilen 2 ayr覺 uygulama ile Logo, T覺ger3 e-Fatura platformunda salad覺覺 hizmetlerde mobil uygulamay覺 da sunuyor. Logo zel Entegrat繹rl羹羹 se癟en kullan覺c覺lar, e-D繹n羹羹m羹n ka癟覺n覺lmaz bir par癟as覺 olarak, e-Fatura bilgilerine mobil ortamdan da ulaabiliyor. Ak覺ll覺 telefonlar覺n kullan覺m oran覺 artt覺k癟a ... Devam覺n覺 Oku »

Logo E-Fatura Destek

Go3 e-fatura destek,Go3 destek e-fatura,Go3 pendik efatura destek,Go3 e fatura eitim,Go3 e-fatura kocaeli, e fatura destek hatt覺, Go3efatura hatt覺 etiler, Logo Go3 e-Fatura Nedir? nceden sisteme tan覺mlanm覺 kullan覺c覺lar覺n UBL-TR standard覺nda ve elektronik belge olarak d羹zenledikleri faturalar覺, belirlenen veri aktar覺m protokol羹 arac覺l覺覺 ile g繹nderen taraftan al覺c覺 tarafa iletimini salayan mesajlama alt yap覺s覺d覺r. Standard覺 Gelir 襤daresi Bakanl覺覺 taraf覺ndan belirlenmi, ka覺t fatura ... Devam覺n覺 Oku »

e-Fatura Destek

e-fatura destek,destek e-fatura,pendik efatura destek,e fatura eitim,logo e-fatura, e fatura destek hatt覺, logo efatura hatt覺, Logo e-Fatura Nedir? nceden sisteme tan覺mlanm覺 kullan覺c覺lar覺n UBL-TR standard覺nda ve elektronik belge olarak d羹zenledikleri faturalar覺, belirlenen veri aktar覺m protokol羹 arac覺l覺覺 ile g繹nderen taraftan al覺c覺 tarafa iletimini salayan mesajlama alt yap覺s覺d覺r. Standard覺 Gelir 襤daresi Bakanl覺覺 taraf覺ndan belirlenmi, ka覺t fatura ile ayn覺 hukuki niteliklere sahip yeni ... Devam覺n覺 Oku »

Bavuru S羹reci

416 S覺ra Nolu Vergi Usul Genel Teblii ile 213 say覺l覺 Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesi uyar覺nca fatura d羹zenlemek zorunda olan m羹kellefler e-Fatura Uygulamas覺ndan yararlanabilecektir. Teblide getirilen usul ve esaslar 癟er癟evesinde e-Fatura g繹nderme ve/veya alma izni verilmesi uygun g繹r羹lm羹羹r. (8 inci b繹l羹mde yer alan istisna hari癟 olmak 羹zere) Uygulamadan yararlanmak isteyen m羹kelleflerin uygulama kar覺s覺ndaki durumu ve uygulamadan yararlanma prosed羹rleri, yapacaklar覺 ... Devam覺n覺 Oku »

E-Fatura Uygulamalar覺

e-Fatura Uygulamas覺, tan覺mlanan standartlara uygun e-Faturalar覺n, taraflar覺 aras覺nda g羹venli ve sal覺kl覺 bir bi癟imde dola覺m覺n覺 salamak amac覺 ile oluturulan uygulamalar覺n genel ad覺d覺r. e-Fatura d羹zenlemek isteyen m羹kellefler, yaln覺zca sistemde tan覺ml覺 olan al覺c覺lara fatura d羹zenleyebilir. Ayn覺 ekilde e-fatura almak isteyen m羹kellefler de yaln覺zca uygulama 羹zerinden fatura d羹zenleyen m羹kelleflerden fatura alabilirler. Dolay覺s覺yla, fatura d羹zenlemek veya fatura almak isteyen m羹kelleflerin kar覺l覺kl覺 olarak sistemde tan覺ml覺 olmalar覺 ... Devam覺n覺 Oku »

E-Fatura Kullanmal覺m覺y覺m?

421 S覺ra Nolu VUK Genel Teblii kapsam覺nda e-fatura kullanm覺na mecbur m羹kellef listesinde yer alabilir, Ka覺t fatura kullan覺m覺yla oluan operasyonel maliyetlerden tasarruf etmek isteyebilir, Ekosistemindeki dier iletmelerle elektronik veri al覺veriine ihtiya癟 duyabilir. e-Faturaya Ge癟i Ajandas覺 1 Eyl羹l 2013 : Uygulamaya bavurular覺n tamamlanmas覺 1 Ocak 2014 : Uygulamaya ge癟iin tamamlanmas覺. Devam覺n覺 Oku »

Kimler Zorunluluk Kapsam覺nda?

Madeni ya lisans覺 sahipleri:5015 Say覺l覺 Petrol Piyasas覺 Kanunu kapsam覺nda madeni ya lisans覺na sahip m羹kellefler T羹t羹n ve t羹t羹n 羹r羹nleri ile kolal覺 gazoz ve alkoll羹 i癟ecek 羹r羹nlerini 羹reten ve ithal edenler:4760 Say覺l覺 zel T羹ketim Vergisi Kanununa ekli (III) say覺l覺 listedeki mallar覺 imal, ina veya ithal eden m羹kellefler. S繹z konusu listelerde yer alan m羹kelleflerden 2011 y覺l覺nda mal alan ve Teblide belirtilen br羹t sat覺 ... Devam覺n覺 Oku »

E-Fatura Nedir?

E-Fatura

nceden tan覺mlanm覺 kullan覺c覺lar覺n UBL-TR standard覺nda ve elektronik belge olarak d羹zenledikleri faturalar覺, belirlenen veri aktar覺m protokol羹 arac覺l覺覺 ile g繹nderen taraftan al覺c覺 tarafa iletimini salayan mesajlama alt yap覺s覺d覺r Devam覺n覺 Oku »

kombi servisi | 羹mraniye escort | kadikoy escort | hd porno izle |
umraniye escort
atasehir escort
mraniye escort
ataşehir escort
kadık騽 escort
kartal escort
mraniye escort
kadık騽 escort
ataşehir escort
izmir escort
hd porno
r57 shell